About us Store New Student Members Career
For companies Alumni
Sign In Sign Up

Financial trainee Ministerie van Financiën

Altijd al mee willen werken aan de inhoud van het koffertje dat wordt aangeboden op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer door de minister van Financiën? Ben je geïnteresseerd in financiële vraagstukken in een politiek-bestuurlijke context? Vind je cijfers leuk en ben je ook geïnteresseerd in het verhaal erachter? Ben je bijna of net klaar met je master? Het Financial Traineeship leert je in twee jaar tijd verschillende aspecten van de financiën van de Rijksoverheid kennen vanuit meerdere perspectieven.

De Rijksoverheid geeft jaarlijks zo’n 295 miljard euro uit aan onder andere zorg, sociale zekerheid, onderwijs en veiligheid. Dit geld moet op een goede manier verdeeld en besteed worden. Als financial trainee speel jij een belangrijke rol in dit dynamische spel van financiën, politiek en beleid.

Wat ga je doen?
Het Financial Traineeship biedt een traject met volop inhoudelijke uitdagingen, opleiding en persoonlijke begeleiding. Een uitstekende opstap voor een mooie financiële carrière bij de Rijksoverheid. Tijdens het Financial Traineeship leer je in groepsverband in twee jaar tijd verschillende aspecten van de financiën van de Rijksoverheid kennen en werk je op verschillende plekken binnen de financiële functie binnen de Rijksoverheid. Je bent een adviseur in een politieke en bestuurlijke context die adviseert over financiën in relatie tot beleid.

  • Je werkt op drie verschillende plekken, zodat je een goed beeld krijgt van de mogelijkheden en kunt ontdekken waar jouw kracht ligt in de financiële functie van het rijk.
  • Je volgt een uitgebreid inhoudelijk opleidingstraject waarin je veel leert over de Rijksoverheid, de overheidsfinanciën en bedrijfsvoering.
  • Tijdens het Financial Traineeship is er veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Je leert je eigen werkgedrag beter kennen en je leert om zo goed mogelijk om te gaan met je sterke eigenschappen en ontwikkelpunten.
  • Je bouwt via je eigen traineegroep, andere traineelichtingen en verschillende werkplekken een uitgebreid netwerk op binnen de Rijksoverheid.

Diversiteit aan vraagstukken en werkzaamheden
Zijn er manieren waarop een ministerie efficiënter zou kunnen werken? Is het geld uitgegeven zoals in de begroting is vastgelegd? Maar ook meer actuele thema’s, zoals: Hoe zorgen we dat we in de toekomst ook nog de zorg kunnen betalen? Hoe bekostigen we de instroom van asielzoekers? Dit zijn enkele voorbeelden van vraagstukken die je tegenkomt. Deze voorbeelden doen een beroep op je analytische vaardigheden, cijfer- en procesmatig inzicht en je creativiteit. Als financial trainee krijg je de financiën van de Rijksoverheid vanuit meerdere perspectieven te zien.

Als financial trainee krijg je te maken met een diversiteit aan werkzaamheden. Vanaf dag één draai je mee als lid van een team. Je werkt zowel samen als zelfstandig aan meerdere opdrachten, waarbij je al snel meer verantwoordelijkheid krijgt. Natuurlijk word je gedurende het Financial Traineeship begeleid, maar we verwachten ook dat je proactief bent en zelf initiatief neemt. Er is veel ruimte om te leren en te ontdekken. Je wordt hierbij geholpen door een persoonlijke werkplekbegeleider en coördinator van het Financial Traineeship. Ook leer je veel van collega’s en medetrainees. Daarnaast is de maatschappelijke invloed van jouw werkzaamheden groot en ben je vaak bezig met onderwerpen die je terugleest in de krant. De politieke dimensie zorgt ervoor dat geen dag hetzelfde is.

Drie verschillende plekken

De eerste plek (twaalf maanden)
Als financial trainee start jij in je eerste jaar in de financiële functie van een van de twaalf ministeries. Dit is voor de financial trainee het zogenaamde startministerie. Vaak is dit bij de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ), maar het kan ook bij een beleidsdirectie of een uitvoeringsorganisatie zijn. Elk ministerie geeft ieder jaar miljarden euro’s uit. De directie FEZ is de beheerder van de kas van het ministerie en is verantwoordelijk voor een goede verdeling van het geld over de verschillende (beleids)plannen en een doelmatige en doeltreffende besteding van het geld. Er zijn bijna altijd meer wensen dan beschikbaar budget. Binnen een ministerie moet dus besluitvorming en prioritering plaatsvinden. Als financial trainee ben je betrokken bij dit onderhandelingsspel.

De tweede plek (zes maanden)
Op de tweede plek werk je in een functie buiten het startministerie. Misschien vind je het leuk om vanuit een ander perspectief naar de rijksfinanciën te kijken, zoals bij het directoraat-generaal  Rijksbegroting van het ministerie van Financiën of de Algemene Rekenkamer. Of gaat je voorkeur uit naar een plek bij een uitvoeringsorganisatie van een ministerie waarbij je van dichtbij de uitwerking van beleid ziet, zoals Rijkswaterstaat of de Dienst Justitiële Inrichtingen? Hierdoor maak je kennis met het budgettaire werk vanuit een ander perspectief.

De derde plek (zes maanden)
Het laatste half jaar (derde plek) keer je terug naar je startministerie, maar dan op een andere financiële functie dan waar je bent begonnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een andere afdeling van de directie FEZ of als een financieel adviseur van een beleidsdirectie. In deze rol adviseer je beleidsmedewerkers van jouw ministerie over de financiële kant van beleid. Je bekijkt of de plannen financieel haalbaar zijn en onderhandelt over hoeveel dat precies gaat kosten. Ook hou je in de gaten of de uitgaven op de juiste manier verlopen. Het Financial Traineeship rond je af bij jouw startministerie.

Opleidingsprogramma
Tijdens het Financial Traineeship doe je niet alleen werkervaring op; je neemt ook deel aan een op maat gemaakt opleidingsprogramma bij de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Je volgt een uitgebreid inhoudelijk opleidingstraject over overheidsfinanciën, begrotingsproces, werking van agentschappen en bedrijfsvoering. Het programma bestaat uit vakinhoudelijke modules en onderdelen die gericht zijn op het ontwikkelen van je persoonlijke vaardigheden.

  • In ongeveer veertig opleidingsdagen verspreid over twee jaar leer je alles op het gebied van de openbare financiën. Denk hierbij aan vraagstukken als ‘Hoe werkt het budgettaire beleid van de Rijksoverheid?’, ‘Wat zijn de economische vraagstukken binnen de collectieve sector?’ en ‘Hoe zijn de financiële verhoudingen met Europa?’
  • Je legt werkbezoeken af aan de Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer en organiseert met je medetrainees een vierdaagse studiereis (bijvoorbeeld naar Brussel en Luxemburg).
  • Er is ook ruimte voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Samen met je begeleiders werk je aan jouw persoonlijke ontwikkelingsdoelen en -plannen.

Na het Financial Traineeship
Het Financial Traineeship is een uitstekende opstap voor een carrière bij de Rijksoverheid. In de afgelopen dertien jaar heeft het Financial Traineeship een goede naam opgebouwd als leverancier van talentvolle, ambitieuze ‘financials’. Vrijwel alle financial trainees vinden een uitdagende baan na afronding van het traineeprogramma in de financiële functie bij de Rijksoverheid. Door de brede oriëntatie en de werkervaring die je hebt opgebouwd, kun je zelf goed bepalen waar je terecht wilt komen.

Veel trainees komen na het Financial Traineeship terecht op een directie Financieel-Economische Zaken. Anderen gaan aan de slag als financieel adviseur op een beleidsafdeling of bij een (grote) uitvoeringsorganisatie. Het Financial Traineeship is dus een perfect begin van een mooie financiële loopbaan bij de Rijksoverheid. Alumni van het eerste uur van het Financial Traineeship bevinden zich nu in mooie managementposities in de financiële functie van de Rijksoverheid.

Verder informatie door hier te klikken

brandnewday Kasparov Flowtraders Belastingdienst